Europees Parlement onderzoekt op initiatief van Groenen wanbeleid van 'trojka'

Met dank overgenomen van B. (Bas) Eickhout i, gepubliceerd op woensdag 6 november 2013, 12:45.
Europees Parlement onderzoekt op initiatief van Groenen wanbeleid van 'trojka'
Bron: Groenlinks

Op initiatief van de Groenen start het Europees Parlement deze week met een parlementair onderzoek naar de trojka, eurojargon voor de groep bestaande uit de Europese Commissie, Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Deze groep stelde de rigide economische programma's op waar de crisislanden Griekenland, Portugal, Ierland en Cyprus aan moeten voldoen om Europese noodleningen te ontvangen. Europarlementariër Bas Eickhout gaat er vanuit dat het onderzoek de cruciale fouten van de trojka opheldert en dat het leidt tot een radicale verandering in het crisisbeleid.

Eickhout: “Zowel in in economisch, sociaal als democratisch opzicht heeft de trojka in de crisislanden zeer ernstige fouten gemaakt. Dit leidde tot grote menselijke en economische schade in de betreffende landen en voor de Europese Unie als geheel. Een parlementair onderzoek is dus op zijn plaats.”

Sinds in 2010 de eerste noodleningen werden versterkt aan Griekenland zijn er talloze berichten bovengekomen van wanbeleid:

  • onrealistische economische aannames en voorspellingen,
  • onbezonnen privatisering,
  • schendingen van fundamentele sociale rechten,
  • het negeren van nationale democratische procedures.

Daarbij ontbrak de transparantie en publieke verantwoording van beleidskeuzes door de trojka veelal.

Hoorzittingen

Dinsdag vond de eerste hoorzitting plaats waarin Europarlementariërs vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de ECB aan de tand voelden. Zij gaven toe dat hun economische ramingen er grandioos naast zaten en dat zij dezelfde foutieve modellen als het IMF gebruikten. In reactie op de verwijten van het Europees Parlement over de schadelijke impact van sommige bezuinigingen en hervormingen benadrukte de ECB dat zij uitsluitend 'technische ondersteuning' bood.

Eickhout ziet dat anders: “De trojka nam verstrekkende politieke besluiten zonder dat daarop scherp parlementair toezicht was. Het is essentieel dat we de transparantie en democratische controle op de steunprogramma's zo snel mogelijk verbeteren zodat we het Europees crisisbeleid waar nodig kunnen bijsturen.”

De uitkomst van het parlementair onderzoek wordt nog voor de Europese verkiezingen van 2014 verwacht.