Meer macht voor de patiŽnt - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 15 oktober 2019
kalender
Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester†i, gepubliceerd op maandag 28 oktober 2013, 16:33.

Foto Flickr / Alex E. Proimos

In de zorg staat de patiŽnt, en mensen om hem heen, centraal. Toch is die is nog te vaak de zwakste schakel, onder meer omdat patiŽnten weinig inzicht hebben in de kwaliteit van zorg. Meer kennis over de kwaliteit van zorg geeft de patiŽnt macht en dus een sterkere positie. Daarom pleit ik voor een centraal informatiepunt waar betekenisvolle en begrijpelijke informatie over kwaliteit van zorg te vinden is. Dat is pure winst voor de patiŽnt.

Momenteel wordt er op initiatief van patiŽntenkoepel NPCF een zorgatlas gemaakt die op het niveau van aandoening en per aanbieder de kwaliteit aangeeft. Om de kwaliteit van deze atlas te verhogen is (geanonimiseerde) informatie nodig over kwaliteit van zorg vanuit de zorgverzekeraar. Deze informatie staat in de Vektis-database, waar een verzameling van schatrijke informatie over de zorg staat, die door zorgverzekeraars nog niet ter beschikking wordt gesteld.

Het gaat hier om publieke informatie die het algehele gezondheidsbelang kan dienen, maar die ook van belang is in het kader van kostenbesparing. Door de data toegankelijk te maken voor de zorgatlas kan worden gezien wat de kwaliteit is per aandoening en aanbieder. En ook waar te veel, onnodige of te dure zorg wordt geboden. Deze atlas is een belangrijke informatiebron voor patiŽnten en onderdeel van het centraal informatiepunt.

Pas als de patiŽnt betrouwbare informatie heeft over de kwaliteit van zorg kan hij of zij een fatsoenlijke keuze maken. Tegelijk kan de zorg onderling beter worden vergeleken, wat de kwaliteit ten goede komt. De informatie uit de Vektis-database moet dus ter beschikking worden gesteld aan onderzoekers die de zorgatlas maken, zodat we de beste informatie in deze zorgatlas krijgen. Dat ga ik de minister van Volksgezondheid tijdens de begrotingsbehandeling vragen.