33778 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Invoering van een verwijsplicht voor de arts die bezwaren heeft tegen euthanasie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 25 oktober 2013 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Voortman (GL) i en Dijkstra.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een verwijsplicht in te voeren voor de arts die bezwaren heeft tegen het toepassen van levensbeëindiging op verzoek of het verlenen van hulp bij zelfdoding.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Pia Dijkstra en Voortman tot wijziging van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in verband met de invoering van een verwijsplicht voor de arts

2.

Documenten

(8 stuks)

2 23 oktober 2013, geleidende brief, nr. 1    
Geleidende brief
 
2 25 oktober 2013, geleidende brief, nr. 1     KST337781
Geleidende brief
 
2 25 oktober 2013, voorstel van wet, nr. 2     KST337782
Voorstel van wet
 
2 25 oktober 2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST337783
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.