33778 - Initiatiefvoorstel Invoering van een verwijsplicht voor de arts die bezwaren heeft tegen euthanasie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 16 december 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 23†oktober†2013 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Voortman (GL)†i en Dijkstra.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een verwijsplicht in te voeren voor de arts die bezwaren heeft tegen het toepassen van levensbeŽindiging op verzoek of het verlenen van hulp bij zelfdoding.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Pia Dijkstra en Voortman tot wijziging van de Wet toetsing levensbeŽindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in verband met de invoering van een verwijsplicht voor de arts

 

2.

Documenten

(4 stuks)

2 23†oktober†2013, geleidende brief, nr. 1    
Geleidende brief
 
2 25†oktober†2013, geleidende brief, nr. 1     KST337781
Geleidende brief
 
2 25†oktober†2013, voorstel van wet, nr. 2     KST337782
Voorstel van wet
 
2 25†oktober†2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST337783
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.