Pleidooi voor een economisch en financieel democratischer samenwerking - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 23 september 2020
kalender

Pleidooi voor een economisch en financieel democratischer samenwerking

Met dank overgenomen van M.H.A. (Tineke) Strik i, gepubliceerd op zondag 7 juli 2013.

Op 7 en 8 juli woonde Tineke Strik als voorzitter van de commissie Europese Zaken de voorzittersconferentie van alle nationale parlementen van de EU bij. Bij deze bijeenkomst in Vilnius, pleitte Tineke voor een betere democratische inbedding van de Europese economische en financiële samenwerking en riep ze op tot meer transparantie over de besteding van EU-gelden.

http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20130711/tineke_strik_pleit_voor_sterke_rol