Zorgen over binnenklimaat scholen

Met dank overgenomen van H.J.M. (Henk) Leenders i, gepubliceerd op maandag 21 oktober 2013, 17:33.

Foto Flickr / gastev

De conclusies van twee recente onderzoeken naar de kwaliteit van het binnenklimaat van scholen uit, zijn buitengewoon zorgelijk. Het binnenklimaat van onze scholen krijgt een onvoldoende! Om na te gaan of al het mogelijke in het werk wordt gesteld om een gezond binnenklimaat op scholen te realiseren, hebben Loes Ypma en ik vragen gesteld aan de staatssecretaris van Onderwijs en de staatssecretaris van Milieu.

Het Centrum Gezonde Scholen publiceerde een onderzoek naar de kwaliteit van het binnenklimaat in scholen voor het voortgezet onderwijs. De Universiteit van Utrecht publiceerde een vergelijkbaar onderzoek voor het basisonderwijs.

'Het is snikheet of veel te koud, te donker of de zon verblindt' luidt de korte conclusie uit het onderzoek van het Centrum voor Gezonde Scholen. 'Op de basisschool ademen kinderen vijf keer zo veel schimmels en bacteriën in als thuis. Door deze hoge concentraties komt astma onder leerlingen vaak voor', zeggen onderzoekers van de Universiteit van Utrecht.

'De luchtkwaliteit in een gemiddeld schoolgebouw is vele malen slechter dan op kantoor of zelfs in de gevangenis', aldus de onderzoekers van het Centrum voor Gezonde Scholen. 'Op school moet je niet ziek worden door wat je inademt', is de reactie van de directeur van het Longfonds Michael Rutgers op het resultaat van het onderzoek op basisscholen.

De slechte kwaliteit van het binnenklimaat is van invloed op de gezondheid en leerontwikkelingen van kinderen. Het is dus belangrijk dat geld van de Rijksoverheid dat beschikbaar is voor onderwijshuisvesting wordt geïnvesteerd in een beter binnenklimaat. Daarnaast kunnen de leerkracht, de conciërge en de directeur door de manier van schoonmaken, omgaan met ventilatie en de inrichting van een school al veel bereiken.