Bijzondere band

Met dank overgenomen van J.A. (Jeanine) Hennis-Plasschaert i, gepubliceerd op woensdag 16 oktober 2013, 9:39.

Een intensieve week was het. Op werkbezoek in Indonesië. En ondertussen werd er in Nederland hard gewerkt aan de nieuwe begrotingsafspraken. De lijntjes met Den Haag liepen dan ook gewoon door. Dat spreekt voor zich.

Het goede nieuws is dat Defensie niet opnieuw wordt geraakt. De precieze uitwerking voor Defensie wordt nu in kaart gebracht. Ik streef ernaar spoedig de juiste en volledige informatie te geven, maar hecht aan zorgvuldigheid.

Ook in Indonesië is er voor - en door - Defensie veel werk verzet. Voor handelsnatie Nederland is internationale samenwerking cruciaal. Dat staat buiten kijf. Onze economie is voor 70 procent afhankelijk van handel. Trade as our lifeline! Dat is hoe Nederland groot is geworden.

Onze grootste kracht heeft echter ook een achilleshiel. We zijn relatief gevoelig voor allerhande crises, dichtbij en ver weg. Oorlog, terrorisme, georganiseerde misdaad, fundamentalisme - waar dan ook - kunnen rechtstreeks onze portemonnee raken.

Ter bevordering van die, voor ons zo noodzakelijke, internationale veiligheid en stabiliteit voeren we een actief buitenlands beleid. Niet naar binnen gericht, maar naar buiten - over de dijken heen. In ons eigen belang toont Nederland internationaal verantwoordelijkheid. We zitten niet bij de pakken neer, maar pakken aan.

In ons eigen belang werken we daarom internationaal samen. Dat geeft stabiliteit. Dat vergroot onze slagvaardigheid. Dat zorgt voor meer handelingsvermogen. Dit doen we met gelijkgezinde landen in Europa maar ook elders in de wereld. Bijvoorbeeld met Indonesië. Omiskenbaar een region on the rise. Onze gezamenlijke geschiedenis biedt een goede basis voor een toekomstgerichte samenwerking, gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Dit bleek uit alles tijdens mijn bezoek aan Indonesië afgelopen week. Ook mijn collega, de Indonesische minister van Defensie Purnomo Yusgiantoro, zet in op de toekomst. A shared history, a joint future.

Zo maakte ik kennis met 3 bijzondere Indonesische oud-militairen. Opgeleid op KIM en KMA. De verhalen van deze heren maakten een onuitwisbare indruk.

Zo liet de commandant van de Marine Academie, het vroegere marinevliegkamp Bumimoro, mij met gepaste eer de trap zien waarop Karel Doorman zijn laatste stappen op het vaste land zette.

Naast die speciale band uit het verleden is ook de geografische ligging van onze landen een interessante basis voor die toekomstgerichte samenwerking. Waar Nederland voor Indonesië de toegang naar Europa kan zijn, kan Indonesië voor Nederland de toegang naar Azië zijn.

Onze inzet voor een stabiele wereld bindt eveneens. Net als Nederland is Indonesië een actieve partner bij internationale missies. Sterker nog, het land wil permanent met 4.000 militairen deelnemen aan VN-missies.

Ook de rol van Indonesië in de strijd tegen piraterij en het vrijhouden van de belangrijkste zeeroutes laat zien dat het de Indonesiërs menens is. En in een gebied, waar 3 belangrijke handelsstromen lopen, is die inzet ook voor Nederland van grote waarde. Zoals bekend, zijn wij eveneens zeer actief in de bestrijding van piraterij en de georganiseerde misdaad op zee. Met succes. Onze krijgsmacht heeft zich daarmee stevig op de kaart gezet.

Samen met de Indonesische Defensieminister heb ik dan ook een intentieverklaring getekend om onze gemeenschappelijke ervaringen en geleerde lessen te delen, om meer samen te trainen en meer samen op te leiden. Binnenkort zal minister Purnomo naar Nederland komen om onze intenties formeel te bekrachtigen. Nederland en Indonesië zetten zo vergaande stappen en intensiveren de militair strategische samenwerking.

Internationale samenwerking is de slagader van de Nederlandse economie. Trade as our lifeline! Defensie levert daar een belangrijke bijdrage aan.

Minister van Defensie

Jeanine Hennis-Plasschaert