Europarlement wil ambitieuze inzet bij klimaattop Warschau

Met dank overgenomen van B. (Bas) Eickhout i, gepubliceerd op donderdag 10 oktober 2013, 17:35.
Europarlement wil ambitieuze inzet bij klimaattop Warschau
Bron: Blog Bas Eickhout

Tenminste vijftig procent minder CO2-uitstoot in 2030. Die inzet voor de klimaattop volgende maand in Warschau kreeg op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout de steun van de milieucommissie van het Europarlement. Eickhout neemt namens het Europarlement aan de jaarlijkse VN-klimaatonderhandelingen deel.

“Als Europa niet nu een ambitieus voorstel op tafel legt, dan zie ik het somber in voor het definitieve klimaatakkoord dat in 2015 gesloten moet worden. De onderhandelingen komen nu in een cruciale fase.“

In 2015 moet een wereldwijde klimaatverdrag gesloten worden waarin alle landen afspraken maken over hun CO2-uitstoot. Eickhout wil dat Europa hoog inzet in de onderhandelingen daarover. Hij constateert dat Europa haar leidende rol dreigt te verliezen en ziet tegelijk met lede ogen aan dat Nederland steeds verder achterop raakt.

Nederland sluit de rijen

Woensdag publiceerde het Europees Milieu Agentschap (EEA) een rapport over de duurzame voortgang van Europa en Nederland kwam er wederom slecht vanaf. “De ambitie van de Nederlandse regering is veel te magertjes,” constateert Eickhout. “Europa kan voorloper worden op het gebied van de efficiënte en klimaatvriendelijke technologieën die de werkgelegenheid van de toekomst zijn in een duurzame en innovatieve economie. De benodigde stimulansen hiervoor ontbreken echter in Nederland.”

Nederland wil in 2030 de CO2-uitstoot met slechts veertig procent verminderen. Eickhout is zeer teleurgesteld in de opstelling van Mansveld: “In de klimaatonderhandelingen had Nederland altijd een voorname rol. Politci als Pronk en Cramer werden gezien als voorvechters voor ambitieus beleid. Nu bungelt op ieder lijstje Nederland onderaan en speelt het nauwelijks een rol bij de klimaatonderhandelingen.”

Op voorstel van Eickhout heeft het Europarlement verder bepaald dat het goed zou zijn om de Europese doelstelling voor 2020 te verhogen. “Een vermindering van de CO2-uitstoot met dertig procent in 2020 leidt namelijk tot extra banen en een Europa dat minder afhankelijk is van fossiele importen.”