Debat Wet zorg en dwang

Met dank overgenomen van B. (Bas) van 't Wout i, gepubliceerd op dinsdag 10 september 2013.

Op 4, 5 en 10 september is gedebatteerd over de Wet zorg en dwang. Deze belangrijke en complexe wet regelt dat er een 'nee, tenzij' principe wordt geintroduceerd voor dwangmaatregelen in de zorg.

Klik hier om mijn bijdrage in eerste en tweede termijn te lezen.