Motie in Tweede Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 33581 - Implementatie uitbreiding richtlijn langdurig ingezetenen tot vluchtelingen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 19 september 2020
kalender

Motie in Tweede Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 33581 - Implementatie uitbreiding richtlijn langdurig ingezetenen tot vluchtelingen

maandag 7 oktober 2013

Bij wetsvoorstel 33581 - Implementatie van Richtlijn 2011/51/EU tot uitbreiding van de richtlijn langdurig ingezetenen tot onder andere vluchtelingen is een motie ondergebracht.