33747 - Versterking van het presterend vermogen van de politie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 4 augustus 2020
kalender

33747 nl - wetsvoorstel
Versterking van het presterend vermogen van de politie

Dit wetsvoorstel werd op 7 oktober 2013 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te wijzigen in verband met de versterking van het presterend vermogen van de politie.

1.

Volledige titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de versterking van het presterend vermogen van de politie

2.

Documenten

(11 stuks)

2 7 oktober 2013, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST337471
Koninklijke boodschap
 
2 7 oktober 2013, voorstel van wet, nr. 2     KST337472
Voorstel van wet
 
2 7 oktober 2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST337473
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.