Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor iedereen

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op donderdag 3 oktober 2013, 9:03.

De Partij van de Arbeid is zeer verheugd dat een meerderheid in de Tweede Kamer het wetsvoorstel, dat het omzeilen van het wettelijk minimumloon en de wettelijk minimumvakantiebijslag aanpakt, steunt. Hierdoor krijgen meer werknemers recht op het wettelijk minimumloon waardoor hun positie aan de onderkant van de arbeidsmarkt, in onder andere de postsector, versterkt wordt.

Door liberalisering van de postmarkt kwamen de arbeidsvoorwaarden voor postbodes onder druk te staan. De PvdA heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor de postbodes. Door de wetswijziging van het minimumloon door minister Asscher worden de arbeidsvoorwaarden eindelijk versterkt.

Momenteel kan het wettelijk minimumloon nog ontweken worden door de duur van de arbeid te beperken tot onder het nu geldende minimaal aantal uren. Een andere manier om nu het wettelijk minimumloon te ontwijken is door de opdrachtnemer niet te verplichten de werkzaamheden persoonlijk te verrichten terwijl dit in de praktijk wel het geval is. Deze geldende criteria, die het nu mogelijk maken om het wettelijk minimumloon te ontwijken, worden in deze wetswijziging geschrapt.

Schijnconstructies om dit te omzeilen zijn volgens de PvdA zeer onwenselijk en het is positief dat het kabinet bij monde van minister Asscher actie onderneemt om de mogelijkheden hiertoe te beperken.