ZZP-pensioen? Eigen keuze voorop!

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op dinsdag 24 september 2013.

Het Kabinet heeft onderzoek laten doen naar de pensioenvoorziening van ZZP’ers en Freelancers. De resultaten waren – zoals verwacht – niet best. Uitgaande van 400.000 eenpitters bleek dat een kwart slechts 50 tot 70% van z’n bruto jaarsalaris als pensioen opbouwt. Een ander kwart zelfs minder dan 50%. Zorgwekkende cijfers. 

ZZP-PENSIOEN? EIGEN KEUZE VOOROP!

Laat ik voorop stellen, dat ik vind dat ZZP’ers en freelancers primair zelf verantwoordelijk zijn voor hun pensioenopbouw. Daar zijn de fiscale regelingen voor eenpitters ook op ingericht. Daarnaast ben je niet voor niets zelfstandig. En het laatste wat je moet doen is het zelfstandig ondernemerschap opnieuw gaan dichttimmeren met regels, voorschriften, bepalingen en voorzieningen. Maar daar staat tegenover, dat het de gemiddelde ZZP’er wel heel erg lastig wordt gemaakt om een pensioen op te bouwen. Gelukkig is, mede dankzij de VVD, al geregeld dat iemand die vanuit een baan zelfstandig wordt, nog 10 jaar gebruik kan blijven maken van z’n bestaande pensioenfonds.

Vrijwillige collectieve pensioenregeling

Het kabinet onderzoekt momenteel samen met zelfstandigenorganisaties of een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor ZZP’ers binnen de derde pijler haalbaar is.  Van essentieel belang voor de VVD is de vrijwillige basis waarop de regeling gestoeld zou worden. De bedoeling is dat ZZP-organisaties zelf het voortouw zouden krijgen bij de uitvoering. Zo lijkt een pensioenregeling van, voor en door ZZP’ers in de maak.  Het kabinet wil, via de persoon van staatssecretaris Jetta Klijnsma, de organisaties assisteren in het wegnemen van belemmerende praktische hobbels.  De VVD kijkt met grote belangstelling over mee hoe dit plan uit ons verkiezingsprogramma wordt opgepakt.   En houdt daarbij de druk op de ketel. Op verzoek van de VVD onderzoekt de staatssecretaris daarnaast of pensioensparen in de tweede pijler ook mogelijk is.

Opties binnen beide pijlers worden wat mij betreft verkend.

Spaarvarken opeten

Op dit moment dreigt voor sommige ZZP’ers dat zij hun opgebouwde oudedagvoorziening kwijt te raken als ze onverhoopt in de bijstand terecht komen. Daar gaat niemand van uit, maar als het gebeurt dan zijn de rapen gaar. Dan word je toch maar mooi gedwongen om eerst je zuurverdiende spaarvarken op te eten.  De VVD wil daarom dat er bij het onderzoek goed wordt gekeken of het mogelijk en haalbaar is om het opgebouwde pensioenvermogen buiten de toets van de bijstand te houden.

Flexibele afdracht

Zelfstandigenorganisaties willen – terecht – dat een nieuwe regeling tegemoet komt aan de specifieke eisen van eenpitters. Zo willen zelfstandigen graag een wisselend bedrag in kunnen inleggen. Ze hebben immers zelden een regelmatig of vast inkomen. Dat is nou net de essentie van het ondernemerschap. De ene maand gaat het beter dan de andere. En het ene jaar gaat het beter dan het andere. Het mooiste zou een pensioenpremie zijn, die kan ‘mee bewegen’ met de inkomsten.  Zodat je in vette jaren meer opzij kunt leggen dan in magere jaren.

Geïntegreerde regeling

Daarnaast zou het mooi zijn om flexibele pensioenafspraken te maken. Want ZZP’ers willen misschien wel eerder stoppen met werken. Of juist langer doorgaan. Ze zijn immers eigen baas? En wat te denken van deze gedachte: een pensioenregeling die ingezet kan worden als verkapt invaliditeitspensioen. Dergelijke invaliditeitsverzekeringen zijn voor de gemiddelde  zelfstandige te duur. Als ze überhaupt al tot de regeling worden toegelaten. Het is goed om ook hier nader naar te kijken.

Uitkomst

Binnen de VVD-fractie pak ik dit onderwerp samen op met mijn gewaardeerde collega Helma Lodders. Bij haar is zowel het ondernemerschap, als ook de pensioenvoorziening in bliksemsgoede handen. Ik houd u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Groet vanaf het Binnenhof,

Erik Ziengs

Lid Tweede Kamerfractie van de VVD