Kamervragen over meldingen in het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Met dank overgenomen van V.A. (Vera) Bergkamp i, gepubliceerd op woensdag 18 september 2013, 1:58.

2013Z17543

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het verdwijnen van meldingen in het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (ingezonden 17 september 2013).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de Kinderrechtenmonitor 2013, aangeboden door de Kinderombudsman? 1)

Vraag 2

Wat is uw reactie op de opmerking in de monitor dat «het onbekend is wat er precies met een kind gebeurt na een melding bij het AMK»?

Vraag 3

Herinnert u zich de toezegging op 18 maart jl. om het meldingssysteem «op korte termijn» naar behoren te laten werken? Zo ja, kunt u concreet aangeven wanneer dit meldingssysteem wel werkt?