Kamervragen over belangenverstrengeling bij het Fonds voor de Podiumkunsten

Met dank overgenomen van V.A. (Vera) Bergkamp i, gepubliceerd op vrijdag 13 september 2013, 2:27.

2013Z17377

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over belangenverstrengeling bij het Fonds voor de Podiumkunsten (ingezonden 13 september

2013)

  • Bent u bekend met het artikel ‘Fonds voor de Podiumkunsten oordeelt niet op eerlijke wijze’? 1)
  • Herkent u het geschetste beeld dat een kunstenaar meer subsidie ontvangt als hij in het bestuur of een adviescommissie van het Fonds zit? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat wilt u hier aan doen?
  • Hoe reageert u op de uitspraak dat het aantal veroordelingen van het Fonds zo laag is gebleven omdat het aanspannen van een proces te duur en ingewikkeld zou zijn voor kunstenaars?
  • Is het waar dat het Fonds de werkwijze bij de beoordeling van subsidieverzoeken grondig heeft aangepast? Achtte u dit nodig? Zo nee, waarom niet? Zo ja, vindt u deze nieuwe aanpak afdoende?
  • 1) 
    Trouw, 31 augustus, ‘Fonds voor de Podiumkunsten oordeelt niet op eerlijke wijze'