33709 NL - Europees voorstel/­Europese mededeling
EU-voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM (2013) 534

2.

Parlementair behandelvoorbehoud

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaand EU-dossier een behandelvoorbehoud laten vastleggen:

3.

Subsidiariteitsbezwaar Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaand EU-dossier een subsidiariteitsbezwaar gemaakt:

4.

Moties

Bij dit dossier werden in de Eerste Kamer vijf moties ingediend.

5.

Documenten

(117 stuks)

2 10 oktober 2013, brief, nr. 1     KST337091
Brief commissie; Reminder dat het voorstel is geselecteerd voor een subsidiariteitstoets
 
2 10 oktober 2013, voorstel voor een subsidiariteitsbezwaar, nr. 2     KST337092
Brief commissie; Voorstel voor een subsidiariteitsbezwaar
 
2 25 oktober 2013, voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen, nr. 3     KST337093
Brief commissie; Voorstel voor een parlementair behandelvoorbehoud
 

6.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het betrokken EU-dossier, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.