Nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht bij wetsvoorstel 33581 - Implementatie uitbreiding richtlijn langdurig ingezetenen tot vluchtelingen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 13 augustus 2020
kalender

Nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht bij wetsvoorstel 33581 - Implementatie uitbreiding richtlijn langdurig ingezetenen tot vluchtelingen

dinsdag 13 augustus 2013

Bij wetsvoorstel 33581 - Implementatie van Richtlijn 2011/51/EU tot uitbreiding van de richtlijn langdurig ingezetenen tot onder andere vluchtelingen zijn een nota van wijziging en een nota naar aanleiding van het verslag ondergebracht.