Kamervragen over het weigeren van geleidehonden

Met dank overgenomen van V.A. (Vera) Bergkamp i, gepubliceerd op donderdag 8 augustus 2013, 1:58.

Kamervragen van het lid Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over dat er nog steeds geleidehonden van blinden en slechtzienden worden geweigerd in openbare gelegenheden.

  • Bent u bekend met de uitzending van Editie NL ‘Uw geleidehond mag niet naar binnen’ 1)?
  • Herkent u het beeld dat in de uitzending wordt geschetst dat het nog steeds voorkomt dat blinden en slechtzienden met een hulp- of geleidehond worden geweigerd in openbare gelegenheden, zoals in supermarkten, restaurants en taxi’s? Zo ja, wat is oordeel hierover en wat gaat u hier aan doen?
  • Bent u, net als de KNGF Geleidehonden, van mening dat landelijke regelgeving een oplossing of verbetering zou kunnen bieden of opleveren om het weigeren van hulp - en geleidehonden van blinden en slechtzienden tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?