Terugblik & Vooruitblog - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 23 oktober 2020
kalender

Terugblik & Vooruitblog

Met dank overgenomen van K. (Kees) Verhoeven i, gepubliceerd op woensdag 31 juli 2013, 1:32.

Het is hoogzomer, Nederland had voor het eerst sinds 2006 weer een hittegolf, vakantiegangers hebben de straten verlaten en midden in dit zomerreces is ook het Tweede Kamergebouw op zijn rustigst. Natuurlijk is dit de stilte voor de storm die vanaf half augustus weer aantrekt en rond Prinsjesdag tot een nieuw hoogte- (of diepte?) punt komt. Maar tegelijk is dit ook de relatieve rust na een periode waarin politiek vrij veel gebeurde.

Geen auto

Zo liep het kabinet Rutte II snel lelijke krassen en deuken op en dan doel ik niet op de in problemen geraakte staatssecretarissen en senatoren die alle overigens gewoon bleven zitten. Nee, ik doel op het afkalvende draagvlak en de knellende minderheidssituatie in de Eerste Kamer, die VVD en PvdA dwong akkoord na akkoord te sluiten met politieke oppositie- en polderpartijen: het woonakkoord, het sociaal akkoord, twee zorgakkoorden en begin juli nog een energieakkoord. Wat je er ook van vindt, na de zomer zullen we zien wat het allemaal waard is. Want nu de roep van de premier niet gehoord is en we geen nieuwe auto hebben gekocht maar blijven bufferen en verder sparen, kwakkelt de economie door en moet er alsnog 6 miljard euro extra bezuinigd worden.

Ook op 'mijn' onderwerpen wonen, economie, media en ICT gebeurde afgelopen maanden het nodige.

Wonen

Zo presenteerde de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen (TCH) op 10 april jongstleden haar onderzoeksrapport Kosten Koper dat op 27 juni door de Tweede Kamer werd behandeld. En op verzoek van de Kamer richt woonminister Blok (VVD) de verhuurderheffing voor woningcorporaties zo in dat gebieden met een grote opgave als Rotterdam-Zuid en de krimpgebieden ontzien worden. En dat de ombouw van lege kantoren naar woningen fiscaal gestimuleerd wordt.

Ook vond D66 goed gehoor bij de oproep om het zelf bouwen van je huis in alle gemeenten in Nederland mogelijk te maken. Minder positief was het SCP-rapport dat gisteren uitkwam en waaruit bleek dat de kostbare Vogelwijken-aanpak van kabinet Balkende IV weinig effect heeft gehad en dat bewoners zelfs minder buurtbetrokkenheid toonden. De oude maakbaarheidsgedachte werkte dus weer eens niet, al dacht PvdA-collega Monasch daar natuurlijk anders over.

Economie

Hoewel Nederland snakt naar nieuwe groei gaat VVD-minister Kamp op economisch vlak nog niet veel verder dan op de winkel passen. Terwijl het MKB het loodzwaar heeft en kampt met meerdere hindernissen: gebrek aan (bank)krediet, markten met ongelijke concurrentieverhoudingen, stilvallende innovatie en export plus een overdadig woud aan regels en lasten. Om er maar een paar te noemen. Van de VVD moeten bedrijven het tegenwoordig trouwens ook niet meer hebben. Zij bedachten een nieuwe inschrijfheffing (lees: startersboete) bij de Kamer van Koophandel en stemden ook tegen een motie om de verhoogde factuur van de product- en bedrijfschappen tegen te houden. Letterlijk 'lastig' dus, die VVD van vandaag de dag.

Het goede nieuws kwam dan ook niet uit het kabinet maar uit de Kamer. Op 14 mei behandelde de Eerste Kamer de initiatiefwet Winkeltijden van D66 en GroenLinks die een paar weken later werd aangenomen, zelfs door een deel van de CDA-fractie. Ook riep de Kamer telecombedrijven op om de maandelijkse miljoenen aan ongebruikt beltegoed langer houdbaar te maken. We moeten het de consument niet onnodig lastig maken.

Media

Juni was een heuse mediamaand met twee wetsbehandelingen (de wat technische distributiewet en de organisatorische fusiewet, om van 21 naar 8 omroepen te gaan) en een debat over de toekomst van de Publieke Omroep (u weet wel, van NPO1, 2 en 3). Die kregen als beloning voor het bezuinigen van 200 miljoen euro van Rutte II namelijk een extra korting van 100 miljoen opgelegd. In ruil daarvoor mogen ze dan wel weer meer geld gaan verdienen. Een publieke omroep met een commerciële opdracht dus. Dat is vragen om problemen. Wat D66 betreft mag dit alles niet tot lastenverzwaringen (door de TV-taks van de PvdA bijvoorbeeld) en/of marktverstoring (door overlap met activiteiten van private partijen) leiden. De motie die we hiertoe indienden haalde het gelukkig net. Wordt ook vervolgd in de herfst.

Bij de fusiewet besloot de Kamer overigens om huidige en toekomstige aspirant-omroepen als PowNed, WNL maar ook Human een eerlijke toekomstkans te bieden.

ICT

Ik schreef hier eerder over de voorstellen van VVD-minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie die onder meer een zogenaamde inbreekpolitie met allerlei nieuwe bevoegdheden wil en zelfs een zogenaamd decryptiebevel. Het past allemaal in de trend dat onze privacy steeds verder ondergesneeuwd raakt. De neiging in Nederland is helaas om onvoorzichtig en weinig terughoudend te zijn met het verzamelen, beheren en koppelen van data. Na de twijfelachtige titel van wereldkampioen telefoontaps bleek onlangs het aantal internettaps vervijfvoudigd. Eerder bleek in een Groningse studentenflat hoe kwetsbaar DigiD is terwijl PRISM-gate liet zien hoe het mondiaal zit. Kort gezegd: de Amerikanen luisteren ons af, of we het nu leuk vinden of niet.

Ook netneutraliteit en internetvrijheid zijn allesbehalve vanzelfsprekendheid. De nieuwe verordening van de Europese Commissie (VVD-commissaris Kroes) kan de Nederlandse netneutraliteit onder druk zetten terwijl de ChristenUnie laatst een online pornofilter opperde. Geen goed idee, en niet alleen omdat het niet werkt.

D66 Campagne!

Genoeg om je druk over te maken dus, ook in het reces. En dan heb ik het nog niet eens over de in volle gang gekomen voorbereidingen voor de D66 campagne 2014 voor de gemeenteraad en het Europees Parlement! Want laten we wel wezen, terugblikken op de afgelopen tijd is leuk, maar ik hoor u denken: "En Nu Vooruit!". En zo is het ook. We gaan er binnenkort weer tegenaan voor een groter en sterker D66. Tot dan!