Minder administratie en kosten voor burgers en bedrijven bij Europese overschrijving van auto’s

Met dank overgenomen van A.J.M. (Toine) Manders i, gepubliceerd op maandag 15 juli 2013, 2:19, column.

Europarlementarier Toine Manders - AutoregistratieDe Europese Commissie heeft een enquête gehouden onder inwoners uit alle EU-landen om te kijken welke belemmeringen burgers ondervinden bij het gebruiken van de gemeenschappelijke markt. Een vaak gehoorde klacht is de enorme administratie en extra kosten als je een auto in een ander land wilt registeren, door bijvoorbeeld een verhuizing of aankoop van een buitenlandse auto. Het Europees Parlement werkt aan voorstellen om deze problematiek aan te pakken.

Toine Manders laat zich informeren over mogelijkheden van een RFID chip door NXP Munchen. Zij maken ook chips voor bankkaarten.