Kamervragen over PGB-ontmoedigingsbeleid

Met dank overgenomen van V.A. (Vera) Bergkamp i, gepubliceerd op donderdag 11 juli 2013, 2:17.

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het signaal dat steeds meer zorgkantoren een pgb-ontmoedigingsbeleid voeren (ingezonden d.d. 11 juli 2013)

  • Bent u bekend met het signaal dat steeds meer zorgkantoren een persoonsgebonden budget (pgb) weigeren, indien de verzekerde zich onvoldoende heeft georiënteerd op het door het Zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbod? Bent u bekend met het signaal dat zorgkantoren daarnaast gesprekken voeren met zorgbehoevenden en hun familieleden, met als doel het beroep op een pgb te ontmoedigen?
  • Bent u van mening dat het pgb als gevolg van de door zorgkantoren gevoerde werkwijze niet langer als een volwaardig alternatief voor zorg-in-natura kan worden beschouwd, maar door de gesuggereerde volgordelijkheid veeleer verwordt tot een ‘tweede keus’?
  • Hoe beoordeelt u het door zorgkantoren gevoerde ontmoedigingsbeleid, mede in het licht van het feit dat een pgb in veel gevallen goedkoper is dan zorg-in-natura?
  • Bent u bereid te onderzoeken of het door de zorgkantoren gevoerde beleid in de praktijk leidt tot een beperking van de toegankelijkheid van kleinschalige woonvoorzieningen als de Thomashuizen en de Herbergier? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u daarnaast bereid met de zorgkantoren in gesprek te gaan over het door hen gevoerde ontmoedigingsbeleid, teneinde te bewerkstelligen dat het pgb een volwaardig alternatief voor zorg-in-natura blijft, en ook als zodanig wordt gepresenteerd en behandeld? Zo nee, waarom niet?