Kamervragen over ouderenmishandeling

Met dank overgenomen van V.A. (Vera) Bergkamp i, gepubliceerd op donderdag 11 juli 2013, 2:17.

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht “Twijfels over cijfers geweld tegen ouderen”

 • Hebt u kennisgenomen van het bericht “Twijfels over cijfers geweld tegen ouderen”? [1
 • Klopt het dat het cijfer van 200.000 ouderen van boven de 65 jaar die jaarlijks worden mishandeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners [2 is gebaseerd op een onderzoek uit 1996?
 • Acht u het cijfer van 200.000 ouderen nog steeds een realistische schatting van het aantal ouderen dat jaarlijks wordt mishandeld? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 • Bent u bereid nieuw onderzoek te laten uitvoeren naar het vóórkomen van ouderenmishandeling? Zo nee, waarom niet?
 • Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’? Wilt u de Kamer over de concreet bereikte resultaten per brief informeren?
 • 1) 
  De Persdienst, 5 juli 2013
 • 2) 
  http://www.vooreenveiligthuis.nl/ouderenmishandeling/