Motie voor gelijk speelveld culturele instellingen

Met dank overgenomen van V.A. (Vera) Bergkamp i, gepubliceerd op donderdag 4 juli 2013, 2:34.

D66 en VVD dienden onderstaande motie in over een gelijk speelveld voor culturele instellingen. Donderdag 4 juli werd deze motie aangenomen door de Tweede Kamer.

------------

MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VENROOY-VAN ARK

Voorgesteld 3 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er binnen de BIS-periode wordt voorgesorteerd op een volgende BIS-periode door vanuit het OCW-budget ondersteuning te bieden aan instellingen die niet in de BIS opgenomen waren;

constaterende dat er daarnaast ook instellingen zijn die binnen de BIS vallen, maar ook deels subsidie krijgen van de gemeenten, waardoor er soms sprake is van een stapeling van bezuinigingen;

overwegende dat willekeur moet worden voorkomen;

verzoekt de regering, advies te vragen aan de Raad voor Cultuur over een gelijk speelveld voor culturele instellingen en om eventuele willekeur in de subsidiesystematiek en -voorwaarden te voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Venrooy-van Ark