33689 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota over het Nederlandse Gemenebest

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 4 juli 2013 ingediend door het Tweede Kamerlid Bosman (VVD) i en Van Raak (SP) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Raak over het Nederlandse Gemenebest

2.

Documenten

(5 stuks)

2 4 juli 2013, geleidende brief, nr. 1     KST336891
Geleidende brief van de leden Bosman en Van Raak bij de Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Raak over het Nederlandse Gemenebest
 
2 4 juli 2013, initiatiefnota, nr. 2     KST336892
Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Raak over het Nederlandse Gemenebest
 
2 30 december 2014, verslag van een nota-overleg, nr. 3     KST336893
Verslag van een notaoverleg, gehouden op 1 december 2014, over de Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Raak over het Nederlandse Gemenebest
vergadering: 1 december 2014
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.