33672 NL - wetsvoorstel
Wet pensioenaanvullingsregelingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 juni 2013 ingediend door de staatssecretaris van Financiën, Weekers i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is uitvoering te geven aan het door werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid gesloten akkoord tot aanvulling van de per 1 januari 2015 voorziene wijziging van het fiscale kader voor pensioenen en voor inkomensvoorzieningen in de inkomstenbelasting.

1.

Volledige titel

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een amendement ingediend.

3.

Documenten

(29 stuks)

2 24 juni 2013, koninklijke boodschap, nr. 1     KST336721
Koninklijke boodschap
 
2 24 juni 2013, voorstel van wet, nr. 2     KST336722
Voorstel van wet
 
2 24 juni 2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST336723
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.