33664 - Aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 20 augustus 2019
kalender

Dit wetsvoorstel werd op 19†juni†2013 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dekker†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is met ingang van het begrotingsjaar 2014 het bedrag van de rijksmediabijdrage aan te passen en het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen over te hevelen van het provinciefonds naar het onderdeel van de rijksbegroting betreffende de media; dat daartoe de Mediawet 2008 dient te worden gewijzigd.

1.

Volledige titel

Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twaalf moties ingediend.

4.

Documenten

(54 stuks)

2 19†juni†2013, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST336641
Koninklijke boodschap
 
2 19†juni†2013, voorstel van wet, nr. 2     KST336642
Voorstel van wet
 
2 19†juni†2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST336643
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.