29529, nr. 9 - Amendement over horen UWV vóór het nemen van besluiten over eigenrisicodragen WAO, Zw en marginale arbeid - Wet financiering sociale verzekeringen

Dit amendement op het wetsvoorstel Wet financiering sociale verzekeringen werd op 24 juni 2004 ingediend door het Tweede Kamerlid Saskia Noorman-den Uyl (PvdA) i. Het amendement werd naderhand ondertekend door Pieter Omtzigt (CDA) i en Frans Weekers (VVD) i. De tekst werd op 30 juni 2004 gewijzigd.
 
De toelichting van de indieners op het gewijzigde amendement luidt als volgt:
 

Met dit amendement wordt geregeld dat voordat de inspecteur een beslissing neemt over het eigen risico dragen en premie differentiatie van WAO, Ziektewet en marginale arbeid het UWV wordt gehoord omdat de beslissing in overeenstemming met het UWV moet worden genomen. Hiermee wordt gewaarborgd dat de poortwachterrol van het UWV inzake WAO en ziektewet overeind blijft evenals de verantwoordelijkheid voor reïntegratie en beperking WW.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 30 juni 2004, gewijzigd amendement, 29529, nr. 14     KST77986
Gewijzigd amendement over neerleggen van bevoegdheid tot het nemen van besluiten over eigen risico dragen WAO en ZW bij UWV
publicatie: 5 juli 2004
 

2.

Dossier