24760, nr. 10 - Amendement om de verzorgers van naaste verwanten onder te brengen bij de Wajong - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Dit amendement op het wetsvoorstel Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten werd op 6 november 1996 ingediend door het Tweede Kamerlid Jan Marijnissen (SP) i.
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

Op grond van de AAW kunnen verzorgers van naaste verwanten in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Nu de AAW bij de invoering van de WAZ en WAJONG komt te vervallen dreigt deze groep tussen de wal en het schip te vallen omdat zij noch onder de WAZ noch onder de WAJONG vallen. Het amendement strekt ertoe in deze leemte te voorzien en de verzorgers van naaste verwanten onder te brengen bij de WAJONG.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 6 november 1996, amendement, 24760, nr. 10     KST17631
Amendement om de verzorgers van naaste verwanten onder te brengen bij de Wajong
publicatie: 12 november 1996
 

2.

Dossier