31884, nr. 2 - Motie over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president en de minister van Buitenlande Zaken - Interpellatie Rutte over het niet uitvoeren van een motie over de weigering van het VK om toegang te verlenen aan het lid Wilders - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 26 november 2020
kalender

31884, nr. 2 - Motie over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president en de minister van Buitenlande Zaken - Interpellatie Rutte over het niet uitvoeren van een motie over de weigering van het VK om toegang te verlenen aan het lid Wilders

Deze motie werd op 10 maart 2009 ingediend door het Tweede Kamerlid Geert Wilders (PVV) i en was mede ondertekend door Fleur Agema (PVV) i, Martin Bosma (PVV) i, Hero Brinkman (PVV) i, Tony van Dijck (PVV) i, Sietse Fritsma (PVV) i, Dion Graus (PVV) i, Barry Madlener (PVV) i en Raymond de Roon (PVV) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

zegt het vertrouwen in de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken op.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 10 maart 2009, motie, 31884, nr. 2     KST128693
Motie over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president en de minister van Buitenlande Zaken
publicatie: 13 maart 2009
 

2.

Dossier