21501-02, nr. 640 - Motie om toetredingsonderhandelingen met Turkije te stoppen als Turkije Cyprus niet volkenrechtelijk heeft erkend - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 19 februari 2020
kalender
Deze motie werd op 29 september 2005 ingediend door het Tweede Kamerlid Hans van Baalen (VVD) i en was mede ondertekend door Harry van Bommel (SP) i, Jan Jacob van Dijk (CDA) i, André Rouvoet (CU) i, Kees van der Staaij (SGP) i en Frans Timmermans (PvdA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

is van mening, dat bovengenoemde uitgangspunten dienen te worden opgenomen in het onderhandelingskader dat ten behoeve van de toetredingsonderhandelingen van de EU met Turkije wordt opgesteld;

is van mening, dat de toetredingsonderhandelingen van de EU met Turkije onverwijld dienen te worden opgeschort indien Turkije de Republiek Cyprus in de praktijk anders behandelt dan de overige EU-lidstaten, zoals het weigeren van Cypriotische schepen of vliegtuigen door Turkije, en dat Turkije geen lid van de EU kan worden zolang het de Republiek Cyprus niet volkenrechtelijk heeft erkend.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 29 september 2005, motie, 21501-02, nr. 640     KST90016
Motie om toetredingsonderhandelingen met Turkije te stoppen als Turkije Cyprus niet volkenrechtelijk heeft erkend
publicatie: 5 oktober 2005
 

2.

Dossier