28159, nr. 7 - Motie over het stellen van een grens van bedrijven met 200 werknemers of meer bij het van kracht worden van de wettelijke regeling - Wet instroomcijfers WAO

Deze motie werd op 11 april 2002 ingediend door het Tweede Kamerlid José Smits (PvdA) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet instroomcijfers WAO en was mede ondertekend door Arthie Schimmel (D66) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering in de ministeriële regeling vooralsnog de grens van 200 werknemers aan te houden.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 11 april 2002, motie, 28159, nr. 7     KST61029
Motie over het stellen van een grens van bedrijven met 200 werknemers of meer bij het van kracht worden van de wettelijke regeling
publicatie: 16 april 2002
 

2.

Dossier