27926, nr. 8 - Motie inzake opnemen prikkel tot goed onderhoud voor verhuurders in Besluit verhuur woonruimte - Huurbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 25 januari 2020
kalender
Deze motie werd op 9 april 2002 ingediend door het Tweede Kamerlid Ineke van Gent (GL) i en was mede ondertekend door Nicky van 't Riet (D66) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering per 1 juli 2002, langs een van de twee genoemde wegen, een prikkel tot goed onderhoud door de verhuurder op te nemen in het Besluit huurprijzen woonruimte.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 9 april 2002, motie, 27926, nr. 8     KST60929
Motie inzake opnemen prikkel tot goed onderhoud voor verhuurders in Besluit verhuur woonruimte
publicatie: 12 april 2002
 

2.

Dossier