27926, nr. 8 - Motie inzake opnemen prikkel tot goed onderhoud voor verhuurders in Besluit verhuur woonruimte - Huurbeleid

Deze motie werd op 9 april 2002 ingediend door het Tweede Kamerlid Ineke van Gent (GL) i en was mede ondertekend door Nicky van 't Riet (D66) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering per 1 juli 2002, langs een van de twee genoemde wegen, een prikkel tot goed onderhoud door de verhuurder op te nemen in het Besluit huurprijzen woonruimte.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 9 april 2002, motie, 27926, nr. 8     KST60929
Motie inzake opnemen prikkel tot goed onderhoud voor verhuurders in Besluit verhuur woonruimte
publicatie: 12 april 2002
 

2.

Dossier