28051, nr. 7 - Motie inzake betrekken van wensen en mogelijkheden ten aanzien van combinatie arbeid/zorg in lopende onderzoek naar (lokale) politici - Tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens zwangerschap, bevalling of ziekte (Grondwetswijziging, eerste lezing) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 19 november 2019
kalender
Deze motie werd op 7 februari 2002 ingediend door het Tweede Kamerlid Peter Rehwinkel (PvdA) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens zwangerschap, bevalling of ziekte (Grondwetswijziging, eerste lezing) en was mede ondertekend door Jet Bussemaker (PvdA) i, Maria van der Hoeven (CDA) i en Olga Scheltema-de Nie (D66) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering in het lopende onderzoek naar (lokale) politici de wensen en mogelijkheden ten aanzien van dergelijke voorzieningen te betrekken.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 7 februari 2002, motie, 28051, nr. 7     KST59405
Motie inzake betrekken van wensen en mogelijkheden ten aanzien van combinatie arbeid/zorg in lopende onderzoek naar (lokale) politici
publicatie: 14 februari 2002
 

2.

Dossier