Bergkamp: uitwerking langdurige zorg roept veel vragen op

Met dank overgenomen van V.A. (Vera) Bergkamp i, gepubliceerd op dinsdag 11 juni 2013, 2:06.

Gisteren was het langverwachte debat over de langdurige zorg met staatssecretaris Van Rijn.

Bergkamp: “Er zitten nog veel onduidelijkheden in het plan, zeker na de uitspraken van VVD-fractievoorzitter Zijlstra vorige week. Wat zijn de plannen van het kabinet eigenlijk nog waard? Bovendien mist de financiële bijsluiter bij de brief van Van Rijn. Zolang het complete pakket aan maatregelen met het bijbehorende kostenplaatje nog niet duidelijk is, kunnen wij ook niet zeggen of we daarmee akkoord kunnen gaan of niet.”

PGB staat voorop

Voor D66 staan keuzevrijheid en eigen regie in de zorg voorop. Daarom pleiten we al jaren voor een solide Persoons Gebonden Budget (PGB). Bergkamp: “Helaas is ook in deze plannen de PGB-houder weer de klos. Door het uitstellen van hervormingen moeten zij de rekening betalen, een korting van 50 miljoen in 2014. Een andere doorn in het oog van mijn fractie is het 10-uurscriterium voor het PGB. Dat betekent dat mensen die met minder dan 10 uur zorg toe kunnen, geen recht meer hebben op een PGB. Ik wil niet dat zij afhankelijk worden van zorg in natura.”

GGZ en gehandicapte kinderen in AWBZ

D66 is er voorstander van dat de kern-AWBZ een recht blijft, voor mensen die levenslang zware zorg nodig hebben. Maar toch dreigen nu kwetsbare mensen buiten de boot te vallen. Bergkamp: “Bijvoorbeeld de zwaarste groep cliënten met geestelijke gezondheidszorg. Zij kunnen niet zelfstandig wonen en dreigen hun aanspraak hierop te verliezen. Ook gehandicapte kinderen, die het thuis wonen bij hun ouders alleen kunnen volhouden door af en toe naar een groepsbehandeling of uit logeren te gaan, dreigen uit de AWBZ te verdwijnen. Ik heb de staatssecretaris gevraagd om hier een oplossing voor te vinden.”