Brief regering; Uitstel toezending stand van zakenbrief over studentenhuisvesting - Studentenhuisvesting

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 104

Studentenhuisvesting

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 mei 2013

In de procedurevergadering van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van 21 maart 2013 is door het lid Voortman het verzoek gedaan een stand van zakenbrief te ontvangen over studentenhuisvesting.

Het is helaas niet gelukt om binnen de gestelde termijn aan dit verzoek te voldoen. Dit aangezien ik de externe partijen die het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2011–2016 mee hebben ondertekend graag de gelegenheid wil gegeven de laatste beschikbare informatie aan te leveren. Uw kamer ontvangt de brief over de stand van zaken studentenhuisvesting zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in juni.

De minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.