Afbraak AWBZ is afschaffen van beschaving

Met dank overgenomen van R.M. (Renske) Leijten i, gepubliceerd op maandag 10 juni 2013, 2:08.
Deze regering probeert mensen wijs te maken dat de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) niet meer voldoet. Politici roepen dat grote ingrepen nodig zijn. Die brengen zij vaak onder de noemer hervormingen of ombuigingen. Maar het is niets anders dan afbraak. Afbraak van een voorziening die van levensbelang is voor ...

Lees verder (u wordt doorgeleid naar de originele website)