Extra inspanning voor werk allochtone jongeren

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op donderdag 30 mei 2013, 16:03.

De hoge jeugdwerkloosheid is een groot probleem. De jeugdwerkloosheid is inmiddels gestegen tot 16 procent. Onder allochtone jongeren is de werkloosheid ongeveer twee keer zo hoog; volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedraagt de werkloosheid onder deze groep jongeren zo'n 30 procent. De Partij van de Arbeid heeft daarom bij het debat over werkloosheid donderdag een motie ingediend die de regering oproept extra inspanningen te plegen, opdat allochtone jongeren hun weg vinden naar een stage, leerwerkbaan of baan.

Een van de problemen waar allochtone jongeren tegenaan lopen is dat het voor hen lastiger is een stage of leerwerkbaan te vinden. Terwijl het doorlopen van een stage van groot belang is om de schooluitval te verkleinen en een afgeronde opleiding de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot.

Eerder heeft de PvdA bij de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vorig jaar december, het kabinet opgeroepen actie te ondernemen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Ik heb daarbij onder meer gepleit voor het voorkomen van jeugdwerkloosheid door het vroegtijdig schoolverlaten aan te pakken en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Vooral het vroegtijdig schoolverlaten is onder allochtone jongeren veel hoger dan onder andere groepen jongeren.

Met de in maart gepresenteerde gezamenlijke Aanpak Jeugdwerkloosheid heeft de regering gehoor gegeven aan de oproep van de PvdA. De komende twee jaar trekt zij €50 miljoen extra uit om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Ik ben blij dat daarbij wordt inzet op een stevige aanpak van het voortijdig schoolverlaten,door voort te bouwen op de goede resultaten die eerder zijn geboekt met het succesvolle School Ex-programma, intensieve gesprekken met MBO-leerlingen om hen te stimuleren langer door te leren of te kiezen voor een opleiding met meer arbeidsmarktperspectief.

De PvdA wil dat alle jongeren een eerlijke kans krijgen om te participeren op de arbeidsmarkt. Door te zorgen dat zij een diploma behalen óf langer door kunnen leren om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daar zet de Partij van de Arbeid zich voor in en daar dragen deze maatregelen aan bij.