Verslag Politiek Café VVD Leiden

Met dank overgenomen van R.E. (Roald) van der Linde i, gepubliceerd op woensdag 15 mei 2013, 2:35.

Afgelopen maandag was het woord aan VVD Tweede Kamerlid Roald van der Linde (1968) tijdens het maandelijkse politiek café van VVD Leiden. Van der Linde, van huis uit econoom, zit sinds 2012 in de Kamer en heeft onder andere de Hervorming van de Rijksdienst, Overheid & ICT en Topinkomens in de (semi-)publieke sector in zijn portefeuille. Tijdens de avond stond de vraag hoe een kleinere en goedkopere overheid haar taak efficiënt kan blijven uitvoeren centraal.

Van der Linde begon zijn betoog door te stellen dat de Nederlandse overheid in vergelijking met overheden van de landen om ons heen goed en efficiënt functioneert. Op internationale ranglijsten die de kwaliteit van de overheid in kaart brengen scoort Nederland goed. De taak om de overheid nog verder te verbeteren en tegelijkertijd te verkleinen, is dan ook een lastige taak, maar op veel punten is verbetering mogelijk.

Met name op het gebied van ICT kan de overheid nog een grote slag maken. “Waarom heeft iedere gemeente in Nederland een verschillende website?”, vroeg Van der Linde zich af. Als gemeentes dezelfde website zouden hebben, dan kunnen er kosten worden bespaard en kunnen risico’s worden verminderd. Nu er door Minister Plasterk wordt gewerkt aan een nieuwe gemeentelijke basisadministratie, zouden de gemeentes meer moeten gaan samenwerken op het gebied van ICT.

Eén van de manieren om de Rijksoverheid te verkleinen is het afstoten van vastgoed dat in bezit is van de overheid. Dit kan worden bereikt door in te zetten op flexibele werkplekken bij overheidsinstanties en het bij elkaar huisvesten van uitvoeringsinstanties. Van der Linde erkent dat het sluiten van belastingkantoren, rechtenbanken en gevangenissen hard kan aankomen, vooral in krimpregio´s zoals Noord-Oost-Groningen of Zeeland.

Ook de inkomens van topbestuurders in de (semi-)publieke sector kwamen ter sprake tijdens de avond. De laatste tijd is regelmatig ophef ontstaan, omdat de beloning van bestuurders in de publieke sector niet in verhouding stond tot de prestaties. Er is daarom een algemene norm gekomen voor publieke salarissen. Van der Linde is er een voorstander van om de reikwijdte van die norm te beperken, zodat in uitzonderlijke gevallen een bestuurder een salaris kan ontvangen dat hoger ligt dan die norm. Als voorbeeld gaf hij het besturen van grote ziekenhuizen. Zo’n ziekenhuis is in ieder opzicht een zeer complexe organisatie. Dit vraagt om uitstekende managers. Volgens Van der Linde is het onrealistisch om te denken dat deze managers in ziekenhuis willen werken als het salaris veel lager is dan dat zij in de private sector kunnen ontvangen.

Auteur: R. van der Palen

Bron: http://vvdleiden.nl/18301/verslag-politiek-cafe-roald-van-der-linde