33625 NL - ongeclassificeerd
Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Hulp, handel en investeringen

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 102 moties ingediend.

3.

Documenten

(769 stuks)

2 14 mei 2013, brief, nr. 1     KST336251
Brief regering; Beleidsnota “Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen”
 
2 17 mei 2013, brief, nr. 2     KST336252
Brief regering; Reactie op een tweetal adviezen van de AIV ‘Ongelijke werelden: Armoede, groei, ongelijkheid en de rol van internationale samenwerking’ (Nr. 80) en ‘Wisselwerking tussen actoren in internationale samenwerking: Naar flexibiliteit en vertrouwen’ (Nr. 82)
 
2 22 mei 2013, brief, nr. 3     KST336253
Brief regering; Voortgang Programma Partners for International Business
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.