Pak zorgfraude aan

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op vrijdag 10 mei 2013, 20:02.

Na ‘oorsmeergate blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws dat niet altijd even voortvarend wordt opgetreden bij constatering van fouten en fraude in de zorg door zorgaanbieders zoals ziekenhuizen. De PvdA wil niet alleen dat er bij fouten een stevig gesprek wordt gevoerd, maar ook dat bij keiharde fraude naast een gesprek een sanctie volgt. Mensen die frauderen worden terecht bestraft, dan moet dat ook gelden voor zorg aanbieders. Wij accepteren niet dat mensen over de rug van patiënten geld verdienen.

Fouten kunnen we allemaal maken, ook bij declaraties in de zorg. Declaratiesystemen in de zorg zijn soms heel ingewikkeld, de politiek heeft een rol in het eenvoudiger maken van declaraties. We zien echter ook dat er bij de ene aanbieder meer fouten worden gemaakt dan bij de andere. Door hier scherp toe te zien en in te grijpen moeten zorgaanbieders alert gehouden worden. Een stevig gesprek met zorgverzekeraar en zonodig de toezichthouder Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) is dus belangrijk. Ook investeren in ICT en goed opleiden van personeel helpt hierbij. Ook hier zien we per zorgaanbieder verschil in kwaliteit.

Fraude is een ander verhaal. Bij aangetoonde keiharde fraude moet er naast een stevig gesprek ook een sanctie volgen. Ook dit blijkt in de praktijk niet altijd het geval te zijn. Burgers die frauderen krijgen een sanctie, dat moet dus ook gelden ook voor zorgaanbieders als ziekenhuizen.

Naast een gesprek en sanctie moeten deze gegevens openbaar worden. Om een zorgaanbieders scherp te houden, maar ook om te laten zien dat fraude niet onbestraft blijft. Een gesprek dient om te horen en leren, maar een sanctie kan niet uitblijven. De toezichthouder NZa moet zijn tanden laten zien om aan te tonen dat geld verdienen over de rug van patiënten niet wordt getolereerd.

Uit een doorlichting van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dient geleerd te worden dat teveel praten en niet sanctioneren niet tot gedragsverbetering leidt. We moeten dit dus bij toezicht door de andere zorgtoezichthouder, de NZa, voorkomen.

De PvdA wil in belang van patiënt de kwaliteit van zorg vergroten, de kosten verlagen en vertrouwen doen toenemen. Dat kan alleen door goede voorbeelden centraal te stellen, maar ook bewuste fouten en fraude aan te pakken. Zo houden we de zorg goed, betaalbaar en vertrouwd.

Zeker in tijden dat we elke zorgeuro om moeten draaien en mensen meer zorgpremie betalen, moeten naast verspilling ook fouten met declaraties en al helemaal fraude bij zorgdeclaraties worden voorkomen en aangepakt. Daar maakt de PvdA zich al langer hard voor.

Ik heb de minister naar aanleiding van het onderzoek van RTL en ons eigen praktijk ervaring de volgende vragen gesteld:

 • 1. 
  Kent u de uitzending van RTL nieuws 9 mei 2013 over foute declaraties en fraude bij declaraties in de zorg?
 • 2. 
  Bent u met ons van mening dat in tijden dat elke zorg euro omgedraaid moet worden, fouten en fraude moet worden voorkomen en aangepakt?
 • 3. 
  Bent u met ons van mening dat er bij gemaakte declaratiefouten in ziekenhuizen een stevig gesprek gevoerd moet worden met ziekenhuis, maar bij keiharde fraude ook een sanctie moet volgen en de NZA zijn tanden moet laten zien? Zo ja, doet de NZA dit ook in de praktijk en heeft ze er voldoende mankracht voor? Zo nee, wat gaat u eraan doen?
 • 4. 
  Bent u met ons van mening dat naast een gesprek en boete ook openbaar maken van deze gegevens kan helpen om fraude te voorkomen, en te zorgen dat men weet dat de NZa (naast de zorgverzekeraar) oplet?
 • 5. 
  Uit de doorlichting van de IGZ is geleerd dat een gesprek een goede basis is, maar teveel praten en niet handhaven niet de gewenste gedragsverandering oplevert. Loopt de NZa dit risico ook? Zo ja, hoe gaat u voorkomen dat er teveel wordt gepraat en te weinig gehandhaafd met gewenst effect? Zo niet, waar blijkt dat uit?
 • 6. 
  In eerste instantie is de zorgverzekeraar verantwoordelijk voor voorkomen en opsporen van fouten en fraude, welke rol kan een zorgverzekeraar volgens u spelen bij sanctioneren van fraude? Hoe vaak geven zorgverzekeraars bijvoorbeeld fraudegevallen door aan de NZa? En hoeveel signalen van fouten en fraude worden gedeeld met de NZa en met welk resultaat?
 • 7. 
  Hoeveel gesprekken zijn er gevoerd en hoeveel boetes heeft de NZa zelf uitgedeeld afgelopen 2 jaar bij fouten en fraude? Met welke resultaat en hoe beoordeelt u dit aantal?
 • 8. 
  Hoeveel geld valt er te besparen bij voorkomen van fouten en fraude? Welke ambitie heeft u om dit terug te dringen op welke termijn?