Behoud second opinion patiënt

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op dinsdag 7 mei 2013, 13:32.

Foto sxc.hu / Kurhan

Het is logisch dat mensen die geconfronteerd worden met beslissingen over hun lijf en leven, tijd en aandacht nodig hebben. Soms is daarbij een second opinion een goed middel. De second opnion zorgt bovendien voor een gezond evenwicht in de relatie tussen arts en patiënt. De drempel voor een second opinion verhogen door de patiënt er aan mee te laten betalen zoals de Orde van Medish Specalisten voorstelt (OMS), is dan ook geen goed idee.

De OMS legt de rekening nu wel erg gemakkelijk bij de patiënt. Ik mis voorstellen over hoe zij zelf kunnen bijdragen aan het terugdringen van de oplopende zorgkosten. Hoe denken zij hun eigen ondoelmatigheid (verspilling, overbehandeling, hoge salarissen etc.) terug te dringen?

Het is tenslotte beter om artsen zelf meer te laten investeren in het contact met de patiënt, waardoor een second opinion mogelijk niet meer nodig is. Met andere woorden, goede communicatie tussen arts en patiënt. Dat is winst voor beiden.

Alleen als iedereen in evenwicht een bijdrage levert, blijft de zorg van hoge kwaliteit en betaalbaar.