Politiek Café Leiden 6 mei

Met dank overgenomen van R.E. (Roald) van der Linde i, gepubliceerd op vrijdag 3 mei 2013, 3:02.

‘Leiden - Hoe zorgen we ervoor dat een andere (kleinere) overheid die minder geld heeft te besteden effectief en efficiënt haar taak kan uitvoeren? De Rijksoverheid is bezig met een grote hervorming waarbij ministeries worden samengevoegd en taken worden gedecentraliseerd naar de gemeenten. Tweede Kamerlid Roald van der Linde praat over hoe de VVD dit aanpakt in het VVD Politiek Café op 6 mei.

Dit politiek café van de VVD Leiden vindt vanaf 20.30 plaats in de Branderij, Middelweg 7 te Leiden. De deur is open vanaf 20.00 uur. VVD-lid of niet: Iedereen is van harte welkom om mee te praten.

Naast de reorganisatie van de rijksoverheid, is Van der Linde ook verantwoordelijk voor het rijksvastgoed en het aanpakken van topinkomens in organisaties die gefinancierd worden door de overheid. Ook die thema’s komen aan de orde op 6 mei in ons Politiek Café. Na afloop van de gezamenlijke discussie kan er natuurlijk verder worden gesproken aan de bar.

Econoom Roald van der Linde (1968) is sinds november 2012 lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Hij was director van Netherlands Financial Investments en daarvoor werkte hij als ambtenaar op Financiën (projectleider team ABN AMRO).’

Website hier.