ICT en overheid

Met dank overgenomen van R.E. (Roald) van der Linde i, gepubliceerd op donderdag 2 mei 2013, 2:24.

ICT is een nutsfunctie geworden zoals gas, water en elektra: het moet er zijn, het moet werken en de meeste mensen willen er geen omkijken naar hebben. Dat laatste geldt niet voor de Tweede Kamer: de Kamer heeft de afgelopen maand verschillende keren gesproken over ICT-gerelateerde vraag- stukken als webrichtlijnen, DigiD en vernieuwing gemeente basisadministratie. Het gaat hier om complexe trajecten waarin commissies, verantwoordingsmodellen en keurmerken over elkaar heen buitelen.

Niet alles kun je versimpelen, maar dan toch één vraag: waarom hebben 408 gemeentes vrijwel allemaal hun eigen websites, met alle kosten en risico’s die daarbij horen? Waarom voldoet er niet één aan alle vereiste en vrijwillige webrichtlijnen? Waarom wordt er niet beter samengewerkt binnen de VNG? Zeker met een nieuwe basisadministratie, de webrichtlijnen en de toegenomen veiligheidseisen hebben we die vragen voorgelegd aan minister Plasterk, die heeft toegezegd in overleg te treden met de VNG.

Ik heb tijdens het algemeen overleg hierover gezegd dat een gemeentehuis net zo overbodig hoort te zijn als een bankfiliaal of een postkantoor: je komt er hooguit één keer per jaar, voor echt belangrijke zaken.