Rijksdiensten in ‘krimpregio’s’

Met dank overgenomen van R.E. (Roald) van der Linde i, gepubliceerd op donderdag 2 mei 2013, 2:24.

Het kabinet-Rutte staat voor een kleinere overheid, maar daarbij hoort ook een verantwoorde aanpak van de Rijksdiensten buiten de Randstad. Een aantal provincies dreigt hard te worden getroffen door het vertrek van een belastingkantoor, gevangenis of andere dienst. Regie binnen het kabinet is dan ook van belang.

Naar aanleiding van een motie van PvdA, VVD en SP heeft minister Blok toegezegd nog voor de zomer ‘masterplannen’ per provincie op te stellen en met de Kamer te bespreken. Ik zal daarbij inhet bijzonder kijken of regio’s niet onevenredig worden getroffen, wat de sterke punten van de respectievelijke provincies zijn en of er logische samenhang is met de economische bedrijvigheid in een regio.