Zorggeld naar zorg

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op woensdag 17 april 2013, 14:03.

Foto sxu / forwardcom

De zorg is van ons allemaal en daarmee publiek belang. In de zorg moet gezondheidswinst centraal staan. Financiële winst die is gemaakt door zorgverzekeraars moet daarom terug naar de zorg om te investeren in preventie, innovatie en naar de premiebetaler. De Partij van de Arbeid heeft daarom ook de minister gevraagd om met zorgverzekeraars te overleggen.

Afgelopen jaar is door zorgverzekeraars 1,4 miljard winst gemaakt. Waarvan 1,3 miljard op basisverzekeringen en 0,1 op aanvullende verzekeringen. Dit is onder andere behaald door lagere prijzen voor medicijnen. Ik vind dit een goede ontwikkeling, maar meer is nodig.

Er is namelijk meer gezondheidswinst en financiële winst -liever gezegd besparing- te behalen door aanpak van fraude en verspilling en overbehandeling/ praktijk variatie te voorkomen. Daarmee krijgt de patiënt betere zorg en wordt geld bespaart.

Zowel de minister als zorgverzekeraars hebben toegezegd dat ze verwachten dat de premie dit jaar weer naar beneden gaat, als gevolg van besparing en gemaakte winst. Dat is een compliment waard.

De PvdA wil dat dit de komende jaren een trend wordt. En we willen dit scherp in de gaten houden. Daarom hebben we de minister gevraagd met zorgverzekeraars te overleggen om jaarlijks in het jaarverslag inzichtelijk te maken hoeveel winst ze maken en waaraan deze wordt besteed. Zodat we zeker weten dat het ten goede komt aan goede zorg en lagere premie.

Door openbaarheid over de gegevens en begrijpelijke informatie voor premiebetalers kan men kiezen voor een zorgverzekeraar die echt gaat voor kwaliteit en patiënt. Zo kunnen we sturen op gezondheidswinst en een kwalitatief goede zorg. Dat wil de PvdA bereiken voor de premiebetaler en patiënt. De minister heeft toegezegd dat ze dit gaat doen.