33612 - Structuurvisie Windenergie op land - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 16 januari 2021
kalender

33612 nl - planologische kernbeslissing/­structuurschema/­structuurvisie/­tracévaststelling
Structuurvisie Windenergie op land

1.

Volledige titel

Structuurvisie Windenergie op land

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 38 moties ingediend.

3.

Documenten

(163 stuks)

2 18 april 2013, brief, nr. 1     KST336121
Brief regering; Ontwerp structuurvisie Windenergie op land
 
2 18 april 2013, brief, nr. 2     KST336122
Brief regering; Aanbieding van de Nota van Antwoord bij de ontwerp-Structuurvisie Windenergie op land
 
2 16 mei 2013, brief, nr. 3     KST336123
Brief regering; Uitstel beantwoording feitelijke vragen over de Ontwerp structuurvisie Windenergie op land
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.