Strengere eisen voor openen kliniek

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op woensdag 17 april 2013, 17:02.

Foto Flickr / a.drian

Journalisten van de Volkskrant hebben aangetoond dat het makkelijker is een verslavingskliniek te beginnen, dan een snoepwinkel te openen. Dat is zeer zorgelijk: de patiënt moet kunnen vertrouwen op goede en veilige zorg. Om patiënten te beschermen tegen 'zorgcowboys' die louter handelen uit winstoogmerk, pleit de PvdA voor strengere kwaliteitseisen aan de voorkant voordat iemand een kliniek mag openen.

Uit onderzoek blijkt dat men met invullen van slechts drie online formulieren en een bezoek aan de Kamer van Koophandel een verslavingskliniek kan openen. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft een stempel en je hebt een verslavingskliniek. Zonder enig verstand van zorg te hebben.

Dat krijg je als de markt te vrij is, mensen met louter winstoogmerk kunnen makkelijk een kliniek beginnen. Met hoge kosten en twijfelachtige kwaliteit. Het is niet strafbaar, wel zeer ongewenst.

Momenteel vindt er een niet werkende proceduretoets plaats. De minister wil naast de bestaande proceduretoets, de Inspectie voor de Gezondheidszorg op kwaliteit laten controleren als een instelling aan de slag is. Dat is 'too little, too late'. Dan zijn mensen al in behandeling en hebben al betaald om beter te worden. Als er dan pas wordt gecontroleerd, kunnen mensen teleurgesteld worden en geld verliezen.

De PvdA wil dit juist voorkomen door strenge kwaliteitseisen te stellen aan de voorkant, voordat een kliniek wordt geopend. Bovendien zijn er nu al te weinig controleur bij IGZ om kwaliteit te controleren. Regel het goed voordat een instelling begint, dat voorkomt teleurstelling, bespaart geld en vergroot vertrouwen bij de patiënt. De minister heeft toegezegd binnen een maand met een brief naar de Kamer te komen waarin onze bezwaren worden meegenomen. Ik blijf dit uiteraard kritisch volgen.