Ozb-stijging compenseren

Met dank overgenomen van R.H.A. (Ronald) Plasterk i, gepubliceerd op vrijdag 12 april 2013, 12:36.

De onroerendezaakbelasting (ozb) is, net als vorig jaar, ook dit jaar te veel gestegen. Ik snap heel goed dat de gemeenten krap zitten, maar dat betekent niet dat gemeenten de rekening bij de inwoners kunnen neerleggen, want die zitten ook krap. Het is daarom niet alleen van belang dat de gemeenten de te hoge stijging volgend jaar compenseren, ik wil ook heel zeker weten dat dit volgend jaar niet weer gebeurt.

Ik ga overleggen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), en bespreken hoe ze er voor zorgen dat de norm niet nogmaals overschreven wordt.

Gemeenten mogen hun eigen ozb bepalen, maar afgesproken is dat de stijging van de opbrengst van het gemiddelde van alle gemeenten samen niet boven de 3% komt. Gebeurt dit wel, dan moet dit het jaar daarna gecompenseerd worden. Afgelopen jaar was de overschrijding 0,3 procent, waardoor de ozb dit jaar gemiddeld niet meer dan 2,7% zou mogen stijgen. Dit jaar was er echter een stijging van 3,86%.

Overigens is wel gebleken dat het totaal van de gemeentelijke woonlasten, die naast ozb bestaan uit de rioolheffing en de afvalstoffenheffing met 1,9% wel onder de inflatie blijft, maar dat doet niets af aan het feit dat de norm van 3% ozb overschreden is.