Wordt de beschermde status van het Bonaire National Marine Park ingeperkt?

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, gepubliceerd op vrijdag 12 april 2013.

Stientje van Veldhoven en Wassila Hachchi hebben vragen gesteld aan Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma over het bericht dat het bestuurscollege van Bonaire de beschermde status van het Bonaire National Marine Park inperkt.

Van Veldhoven en Hachchi willen antwoord op de volgende vragen:

 • 1) 
  Wat is uw reactie op de berichtgeving[i] over de voorgenomen wijziging in de beschermde status van het Bonaire National Marine Park en het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB)?
 • 2) 
  Heeft u over deze plannen contact gehad met het bestuurscollege van Bonaire of de lokale natuurorganisaties, bijvoorbeeld in het kader van het natuurbeleidsplan voor de BES-eilanden?
 • 3) 
  Wanneer bent u van plan het natuurbeleidsplan BES naar de Kamer te sturen en de financiële gevolgen daarvan in de begroting te verwerken?
 • 4) 
  Kunt u bij het natuurbeleidsplan BES een overzicht geven van de voorgenomen ruimtelijk-economische ontwikkelingen in en rondom de belangrijkste natuurgebieden op de eilanden, met een grote impact op de lokale natuur en in het bijzonder op het koraal, zoals de aanleg van de pier die genoemd wordt in dit artikel?
 • 5) 
  Klopt de opmerking in het artikel, dat er een kritisch onderzoeksrapport is opgesteld over de mogelijke gevolgen van de aanleg van een nieuwe pier in het onderwaterpark? Kunt u dit aan de Kamer toesturen?
 • 6) 
  Kunt u bevestigen dat Rijkswaterstaat de vergunning voor deze werkzaamheden moet verlenen? Op welke termijn gebeurt dit, en is er daarbij sprake van een Milieu Effect Rapportage of kunt u bij deze vergunningverlening aandringen op het schenken van aandacht aan de milieugevolgen van de eventuele bouw?

 

 • 7) 
  Kent u het in het artikel aangehaalde rapport van onderzoeksbureau Carmabi, over de schade aan het koraal, onder andere als gevolg van bouwactiviteiten? Is het raadzaam om bij nieuwe bouwactiviteiten aan de kust of op het water bij Bonaire steeds specifiek te kijken naar de gevolgen daarvan voor het koraal?
 • 8) 
  Heeft zulk onderzoek plaatsgevonden voor de in het artikel omschreven projecten, en zo nee, kunnen Nederlandse kennis instituties zoals het NIOZ of IMARES daarbij een helpende hand bieden?
 • 9) 
  Doet het meest recente bestemmingsplan voor de kust van Bonaire naar uw mening recht aan de waarde van ecosysteemdiensten als kustbescherming, zoals bijvoorbeeld omschreven in de recente TEEB studies[ii] die gemaakt zijn over het eiland? Is er in het ROB sprake van een goede balans tussen economie en natuur op de korte en de lange termijn?

[i] Amigoe, april 2013

[ii] Coastal Protection services of coral reefs in Bonaire: Economic values and spatial maps, Van Zanten en Van Beukering, 2012