Investeren in infrastructuur

Met dank overgenomen van N.P.M. (Norbert) Klein i, gepubliceerd op donderdag 11 april 2013.

Op 8 april voerde de Tweede Kamer overleg met de minister van Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Hoog op de agenda stond het plan van minister Schultz van Haegen om de A27 bij het Utrechtse Amelisweerd te verbreden.

50PLUS-Tweede Kamerlid Norbert Klein is daar kritisch over en wil, voor er een definitief besluit over wordt genomen, eerst de maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) afwachten. Daaruit zal moeten blijken wat de verbreding van de A27 (foto) naar twee keer zeven rijstroken kost en oplevert. Vooralsnog is namelijk niet bekend wat de meerwaarde is van de verbreding. 50PLUS wil dan ook dat de minister de nog te verschijnen resultaten van de MKBA zeer serieus neemt en pas dan een definitieve beslissing neemt.

Norbert Klein wees in het overleg ook op de grote hoeveelheid onderzoeken en rapporten die er inmiddels over de A27, en over andere infrastructurele projecten, verschenen zijn. Dat leidt telkens tot nieuwe cijfers in de burgerinitiatieven, die vervolgens achter de feiten aanlopen omdat zij over heel andere cijfers beschikken dan bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Klein pleitte er dan ook voor dat burgers en overheid over dezelfde cijfers beschikken zodat burgerinitiatieven beter beoordeeld kunnen worden. Via een motie vroeg Norbert Klein de regering daarom te komen tot een nadere uitwerking van de code Maatschappelijke Participatie, om onafhankelijk onderzoek van alternatieven gebaseerd op heldere cijfers echt mogelijk te maken.

Ook bracht ik de vertraging de aanpak van het knooppunt Hoevelaken naar voren. “Voormalig minister Eurlings heeft een aantal jaren geleden gesproken over de draaischijf van Nederland, het knooppunt Hoevelaken. De plannen zijn goed. Alles is gereed voor uitvoering en dus is het erg ongelukkig dat de aanpak van het knooppunt wordt uitgesteld. Iedereen, vooral vanuit Apeldoorn richting Utrecht, staat namelijk behoorlijk in de file. We vinden het een ongelukkige keuze.” Norbert Klein verzocht de regering dan ook in een motie de aanpak van het verkeersknooppunt Hoevelaken niet te temporiseren en dekking te vinden in de optredende vertraging en uitstel van de overige MIRT-projecten, en voordeel te halen uit marktconsultatie en aanbesteding voor de aanpak van het verkeersknooppunt Hoevelaken.

Om de aanpak van het knooppunt Hoevelaken door te kunnen laten gaan zal een ander project getemporiseerd moeten worden. Dat brengt ons terug bij de A27. “De MKBA voor de A27-bak leidt tot extra discussie. Daarin zit dus ook een temporisering. Wat ons betreft hoeft die verbreding niet direct uitgevoerd te worden. Laten we rustig wachten tot ook het andere klaar is, namelijk het stuk A27 richting Hilversum. Dat is nu twee keer twee rijstroken breed, maar zal verbreed worden. Op dat moment kun je zien hoe het zit met de fileproblematiek op de A27”.

Tot slot heb ik aangegevn aan dat voor 50PLUS duurzaamheid nog altijd van groot belang is en blijft: “Wij moeten proberen geen maatregelen te nemen die uiteindelijk zullen leiden tot nadelige en onomkeerbare gevolgen voor de volgende generaties op het gebied van milieu en natuur”.