Van Veldhoven wil opheldering over zorgkosten luchtverontreiniging vrachtvoertuigen

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, gepubliceerd op woensdag 10 april 2013.

De luchtkwaliteit in Nederland blijft een groot probleem. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft berekend dat er in Nederland per jaar ongeveer 3000 mensen vroegtijdig overlijden door luchtverontreiniging. Bovendien leven Nederlanders bijna een jaar korter door de matige luchtkwaliteit in Nederland. In een recente studie van het Europese Milieuagentschap werd becijferd dat €45 miljard euro aan zorgkosten wordt veroorzaakt door uitstoot van vrachtvoertuigen in Europa.

Omdat D66 het principe van ‘de vervuiler betaalt’ belangrijk vindt, heeft Van Veldhoven aan staatssecretaris Mansveld (I&M) gevraagd op welke manier we de uitstoot van schadelijke stoffen door deze voertuigen kunnen verminderen, en hoe we de kosten kunnen verhalen.

Uit de beantwoording van de vragen wordt onder andere duidelijk dat er momenteel weliswaar stappen worden gezet om het wagenpark te verschonen, maar dat het nog niet echt opschiet. Zo worden hogere eisen gesteld aan nieuwe vrachtwagens om ze schoner te maken en de uitstoot te beperken. Op die manier worden de kosten verhaald op de gebruiker. Maar in Nederland is nog altijd het merendeel van de (zware) vrachtvoertuigen verouderd en daarmee dus sterk verontreinigend. Ook bleek dat van al het stikstofdioxide in de lucht, bijna 1/5 deel afkomstig is van deze voertuigen.

Daarom zal Van Veldhoven zich blijven inzetten voor verbetering van de luchtkwaliteit en verschoning van het wagenpark. Het is belangrijk dat dit in Europees verband gebeurt, omdat luchtverontreiniging natuurlijk een grensoverschrijdend probleem is. Van Veldhoven zal er bij de staatssecretaris op blijven aandringen om in Europa in te zetten op strengere eisen en ambitieuzere normen wat betreft de toegestane hoeveelheden schadelijke stoffen in de lucht (fijnstof, stikstof en roet). Op die manier kan er letterlijk en figuurlijk meer ademruimte worden gecreëerd, voor nu én voor de toekomst.